Geschiedenis

Omdat in 2017 de Jachthoornblaasgroep Waalsdorp 40 jaar bestaat heeft één van onze oudste (zowel in leeftijd als in jaren lidmaatschap) leden, Henk van Weeren, de geschiedenis van de groep voor het nageslacht vast gelegd. Hieronder zijn tekst.

Hoe is de Jachthoorn Blaasgroep (J.H.B.G.) “Waalsdorp” ontstaan?

40 jaar geleden!

Vanuit de J.H.S. St. Hubertus ontstond het idee onder leden die eerder de Jachthoorn hadden bespeeld om tot het oprichten van een Jachthoorngroep te komen.
Het is dan 1976.
Dat kreeg in december 1977 zijn beslag in het v.d. Valk restaurant in Voorschoten. Let wel, voor de verbouwing, op de eerste etage.

Na een aantal jaren in de kantine van de schietclub (JST Waalsdorp) op dinsdagavond geoefend te hebben werd deze verbouwd en steeg de huur; te veel voor ons clubje. We zochten een ander onderkomen. Die kans deed zich voor toen de heer Paul Smulders ons vroeg om te blazen op de begrafenis van zijn vader.

Onze toenmalige voorzitter, mevrouw Sinie de Jonge, besprak ons huisvestingsprobleem met de heer Smulders. Hij bood ons gratis oefenruimte aan. Wanneer wij af en toe op zijn verzoek onze hoorn wilden bespelen (als tegenprestatie).
Het is dan 1993.
Sindsdien blazen wij in Wassenaar in de jachtkamer van de Stoeterij In het Groene Hout bij houtvuur met veel plezier onze jachtsignalen.